Strona główna » Zasady poruszania się po drogach

  1. Zorganizowane grupy piesze (kolumny) powinny poruszać się po jezdni jak najbliżej prawej jej krawędzi.
  2. Liczba osób idących w kolumnie obok siebie nie powinna przekraczać trzech (wliczając osobę dorosłą strzegącą bezpieczeństwa)
  3. Kolumna nie może zajmować więcej niż połowę szerokości jezdni i powinna stosować się do ogólnych przepisów o ruchu drogowym
  4. Pieszym idącym w kolumnie zabrania się wyprzedzania innych użytkowników dróg.
  5. Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności w ciągu dnia, pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony powinien mieć zapaloną latarkę pierwszy -o świetle białym skierowanym do przodu ostatni -o świetle czerwonym skierowanym do tyłu jeżeli długość kolumny przekracza 20 m. maszerujący po lewej stronie powinien mieć zapalone latarki o świetle białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległości między nimi nie była większa niż 10 m.
  6. W czasie mgły zabrania się ruchu kolumn pieszych po jezdni