Wycieczki autokarowe

Wycieczki autokarowe są obecnie najczęściej występującą formą wycieczek dla szkół. Powoduje to praktycznie brak ograniczeń co do miejsca w które grupa może pojechać, oraz wygodę podróżujących. By wycieczka autokarowa była bezpieczna, należy spełnić szereg wymagań.

Wybór autokaru na wycieczkę

Jeśli wycieczkę organizuje biuro podróży, to ono jest odpowiedzialne za odpowiedni dobór autokaru oraz kierowcy. Jeśli nauczyciel lub szkoła sami organizują wycieczkę, powinni pamiętać o tym, by upewnić się, że autokar powinien spełniać zasady bezpieczeństwa.

Wymogi względem autokaru

Autokar być sprawny, mieć aktualny przegląd techniczny, a jego stan powinien być dobry – na wycieczce spędza się w nim niekiedy kilka-kilkanaście godzin na dobę.

Szczególnie jeśli wycieczka jest w lecie, należy upewnić się, że autokar posiada działającą klimatyzację.

W dniu wycieczki należy sprawdzić stan pojazdu.

Wymogi względem kierowcy

Kierowca jest równie ważny jak autokar – z nim spędzi się cały czas w pojeździe. Należy w pierwszej kolejności upewnić się, czy ma odpowiednie uprawnienia i czy nie ma ciągotek do alkoholu. Ponadto należy upewnić się, jaki ma charakter – może nam skutecznie psuć atmosferę w trakcie jazdy lub być fantastycznym wodzirejem.

Przed odjazdem należy sprawdzić kierowcę tzw. alkomatem, by mieć pewność co do jego stanu.

Należy pamiętać o czasie pracy kierowcy i ściśle go przestrzegać, kierowca sam również jest do tego zobowiązany prawem i weryfikowany dzięki tachografowi. Planując wycieczkę, należy wziąć pod uwagę przerwy do których jest zobowiązany, gdyż jeśli okaże się, że korek zatrzyma Was w trasie i nadejdzie przerwa, to kierowca zatrzyma się choćby w najbliższym miejscu, choćby to oznaczało, że nie zdążycie na którąś z atrakcji.

Jeśli nie chcesz martwić się wyborem autokaru, kierowcy, ani planowaniem czasu postoju, zostaw to nam.

Leave a Comment