Gwarancja ubezpieczeniowa

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych w Polsce i za granica nr 0042 oraz zgodnie z ustawą o usługach turystycznych posiadamy gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki nr 01.045.810. gwarancja na 2016 r str 1, gwarancja 2016 str 2, gwarancja 2016 str 3, gwarancja 2016 str 4.

By ułatwić współpracę:

  1. Karta kwalifikacyjna uczestnika
  2. Warunki uczestnictwa