Bezpieczeństwo w trakcie wycieczki autokarem

Aby wycieczka była nie tylko przyjemna ale i bezpieczna i odbyła się bez nieprzyjemnych niespodzianek, już w autokarze trzeba przestrzegać pewnych zasad:

 1. Należy dopilnować, aby uczniowie nie przemieszczali się po autokarze i przestrzegali zasad bezpieczeństwa podczas jazdy. Dokładną instrukcję przekaże pilot gdy dzieci wejdą do autokaru.
 2. Przejścia w autokarze muszą być wolne
 3. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby
  dorosłe
 4. Należy dopilnować, aby postój odbywał się wyłącznie na parkingu lub parkingu stacji paliwowej bądź terenie gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie się poruszać. Miejsca postoju są z reguły przewidziane jeszcze zanim autokar ruszy, jednak mogą się one zmienić w zależności od potrzeb uczestników. Gdy zajdzie taka potrzeba, trzeba dać znać pilotowi, który w porozumieniu z kierowcą autokaru wyznaczy najbliższe bezpieczne miejsce postoju.
 5. Przed odjazdem z miejsca postoju sprawdzić obecność. By odbyło się to sprawnie, należy to zrobić w momencie gdy wszyscy zajmą już miejsca siedzące w autokarze.
 6. Odpowiednio wcześniej poinformować dzieci, gdy dojeżdżamy do miejsca
  przeznaczenia.

Należy pamiętać o przestrzeganiu norm czasu pracy kierowcy – godziny jazdy na
dobę w rytmie:

 • 4 godziny jazdy – 1 godzina odpoczynku
 • 2 godziny jazdy – 30 minut odpoczynku
 • 2 godziny jazdy


Pozwala to na przejechanie 500 km w ciągu 8 godzin.

Leave a Comment